Sjukhuskyrkan finns
med i arbetet kring
 

l trauma
l akutsjukvård
l onkologi
l hjärta/kärl
l
transplantation

l neurologi
l geriatrik
l
avsked av avlidna

Sjukhuskyrkan har
beredskap dygnet
runt
Högsbo

Sjukhuskyrkan
samarbetar med

 

l rehabiliterings-
verksamheten för
geriatrik, psykiatri,
neurosjukvård
och thorax/hjärta,
inom Högsbo sjukhus


l
församlingar och
hemsjukvård
för att skapa kontakter
och bygga förtroende
mellan kyrka och vård

 

__________________________________________ ________________________________________

Sjukhuskyrkan ger
stöd till dem som drabbas av

l akut svår sjukdom
l kris och smärta
l smittsamma sjukdomar

l problem kring förlossning

l barns sjukdom och död

Sjukhuskyrkan möter sörjande
vid avsked efter dödsfall
 

Sjukhuskyrkan har
beredskap dygnet runt

PK


Sjukhuskyrkan medverkar
 

l i den öppna och slutna
psykiatriska vården

l i arbetet med
suicidprevention

 

l med brett samarbete
på Aktivitetshuset Centrum
 

l med kollegialt stöd
till församlingarna


Klicka på bild eller rubrik för att komma vidare!