Gunilla
Gunilla Bohlin-Ström

präst

Bertil
Bertil Helander
präst
Johan
Johan Möller
diakon
Birgitta
Birgitta Fält
assistent

Anna-Lisa Saar
diakon (tjl)

Gudrun
Gudrun Ernstson

assistent

Anne
Anne Liisasdotter
präst


Göran Bjerhem
Göran Bjerhem

pastor

Syster Antonia
Antonia Wurzer
katolsk nunna
tfn: 072-722 15 11

Dragan
Dragan Mijlajlovic
ortodox präst
tfn: 0706-46 10 60


 

 
Foto: Stefan Pahi, Helena Sandström