Välkommen till sjukhuskyrkan i psykiatrin

Sjukhuskyrkan i psykiatrin har kunskap om hur psykisk sjukdom och
ohälsa påverkar livet, både hos den som drabbas och för de närstående.

All sjukdom väcker frågor. Så även psykisk sjukdom. Varför? Hur skall det gå?
Kommer jag att orka? Vad kan hjälpa?

Vanliga frågor till sjukhuskyrkan:

 • Vad kan man prata om? - Du bestämmer vad du vill prata om.
  Dina behov styr samtalet.
 • Behöver man ha en tro? Du behöver inte ha en tro för att samtala
  med oss. Vi som arbetar i sjukhuskyrkan har en kristen tro och
  erfarenhet av att Gud är med oss i livet, både i glädje och sorg.
  Du avgör vad du behöver prata om.
 • Vad kostar det? - Det kostar ingenting för dej.
 • Hur kan du kontakta oss?
pk

pk


Kyrka och samtalsrum
finner Du vid D3, intill avd 363 i PK-huset, Journalvägen 5.

Kyrkan är öppen dagtid.

Tisdag, torsdag och fredag:
Ljuständning & bön kl 14

Onsdag: Mässa kl 14

På PK-Östra Sjukhuset kan du träffa:
Birgitta Fält, assistent, tfn 0707-80 77 02
Anne Liisasdotter, präst, tfn 0702-17 38 10
Conny Brandell, präst, tfn 0706-35 07 45

   

Sjukhuskyrkan i Psykiatrin
finner du också här:Vi vänder oss också till personal inom

 • psykiatrins vårdformer
 • kommunens stödfunktioner
 • kyrkor och samfund
 • frivilligorganisationer

För att möta de olika behoven arbetar vi med

 • utbildning i olika former
 • kollegial handledning
 • nätverksarbete
 • samtal

I samarbetet med vårdpersonal vill vi belysa livsfrågornas plats och uttrycksformer när man
drabbas av psykisk ohälsa.


Till kyrkans anställda vill vi dela med oss av kunskap om olika former av psykisk ohälsa.
Frågor vi ofta får handlar om bemötande, gränssättning och tydlighet. Hur tillvaratar vi de
erfarenheter och lärdomar människor gjort under sitt liv?


I vårt nätverk för kyrka - psykiatri ingår personliga ombud, öppenvård, Kyrkans Jourtjänst, brukarorganisationer, frivilligorganisationer och församlingar.

Du som är personal kan kontakta oss både utifrån din egen livssituation och utifrån yrkesrollen.