Vi är till för dig
när du känner dig ensam, orolig eller ledsen
när du vill ha någon att dela dina tankar med
när du vill dela din glädje med någon
när du behöver någon som lyssnar

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas
gemensamma arbete i vården till tjänst
för patienter, närstående och personal.

Vi som arbetar inom Sjukhuskyrkan gör det under
tystnadsplikt och för inga journaler.

Du behöver inte vara kristen för att kalla på oss.
Om du önskar förmedlar vi kontakter
med andra kyrkor och trossamfund.


Dörr
Kyrkan i Centralkliniken

Snart får Sjukhuskyrkan på Östra Sjukhuset i Göteborg en ny hemsida:
HÄR kan du ta en första titt.