Aktivitetshuset i Centrum

Norra Allégatan 2, Göteborg

Kyrkan vill vara ett andningshål för Dig, en plats för stillhet, andakt, reflektion och krafthämtning.
Tillsammans med Dig vill vi värna och stödja livet under ytan, hjälpa varandra att stärka det som
är äkta och friskt på djupet av oss själva.

I kyrkan håller vi enkla andakter och mässor. Du kan också använda rummet för egen stillhet,
andakt och reflektion. Där finns andaktsböcker, bönböcker m.m. som en hjälp för Dig.

Vi från kyrkan, prästerna Anne Liisasdotter och Conny Brandell samt psykologen Birgitta Fält,
finns tillgängliga på Aktivitetshuset. Du har möjlighet att träffa någon av oss för enskilda
samtal i vårt samtalsrum.
Om Du önskar enskild nattvard eller förbön finns vi också till hands för det.

Kyrkan i Aktivitetshuset är en del av kyrkans arbete i sjukhuskyrkan. Vi anordnar även grupper
med olika teman som du kan delta i.

Våra fasta tider

Måndagar Conny Brandell & Anne Liisasdotter
kl 11.45-12.00 Andakt
kl 13.15-14.30 Mansgrupp
kl 13.15-15.15 Kvinnogrupp
Tisdagar Conny Brandell
kl 11.45-12.15 Mässa
kl 13.15-15.00 Samtal om livet -
öppen livsåskådningsgrupp
Fredagar Birgitta Fält
kl 10.15-11.45 Livsåskådningscirkel

"Man lever först när man är sårbar"
(H.C. Andersen)

Ibland drabbas vi av kriser i livet,
sjukdom och svåra händelser
som gör oss nakna,
sköra och sårbara.
Detta är ofta mycket
svåra perioder i våra liv
men samtidigt blottas
ofta något friskt och äkta.
Det som vi talar om som livsfrågor
blir då ofta tydligare
och viktigare för oss.

Väl mött på Aktivitetshuset Centrum, Norra Allégatan 2, Göteborg

Kyrkan i Aktivitetshuset, tfn 031-13 57 85

 

Conny
Conny Brandell
, präst
tfn 0706-35 07 45

Anne
Anne Liisasdotter, präst
tfn 0702-17 38 10

Birgitta
Birgitta Fält
, psykolog
tfn 0707-80 77 02