Haga församlingshem

Haga Östergata 30, Göteborg

Att samtala med någon är en möjlighet när livet känns svårt och man kanske behöver nya perspektiv.

Vi vänder oss särskilt till dig som på något sätt är berörd av psykisk ohälsa/sjukdom.
Kanske är du drabbad själv eller någon i din närhet. Kanske arbetar du inom vården.


Du kan kontakta oss för stödsamtal och själavård.

  Birgitta
Birgitta Fält
, psykolog,
tfn 0707-80 77 02
Pia
Pia Danielsson
, diakon
tfn 031-739 11 61