Kvinnogruppen

- En mötesplats med livsnära samtal för kvinnor.

Vi träffas i en trygg miljö med tystnadsplikt. Här delar vi gemenskap,
närhet och känslor, vänskap och respekt. Vi lyssnar utan att bli avbrutna
och får lov att prata till punkt.

Träffpunkten där du kan träffa andra kvinnor.
Här kan du samtala och bli bekräftad.
Samtala kring olika ämnen under självhjälpsliknande former.
Vara dig själv och inte bli särbehandlad.
Du får lov att må dåligt och behöver inte prestera någonting.
Här finns möjlighet till återhämtning, att utveckla gemenskap
och vänskap och att vara behövd.

"Det goda samtalet" ger oss:

  • Gemenskap - där alla är lika värda.
  • Ökad självkännedom - med växande självförtroende.
  • Ökad tolerans - att ta del av varandras livserfarenheter.
  • Möjlighet att få komma till tals och bli lyssnad på.

Skäl för kvinnogruppen:

  • Vi stärker varandra i gruppen, utan att ge upp oss själva.
  • Lyssnar utan att döma och skambelägga.
  • Visar varandra ärlighet och respekt, lär oss att sätta gränser.
  • Erfarenheter lyfts fram, processer startar, ger mer livskraft.

Vi har olika teman under terminens gång.
Föranmälan görs till någon av Aktivitetshusets personal.

Anne

Kvinnogruppen leds av

Anne Liisasdotter


Välkommen!