Mansgruppen

- En samlingsplats där livets alla bitar och frågor får tas upp i en trygg miljö utan
elittänkande. Vi samlas för att dela livserfarenheter, inte för att diskutera och
argumentera.

Mansgruppen ger dig:

 • gemenskap i en trygg miljö som inte skambelägger.
 • Stöd, utan att ge upp sig själv.
 • Inga färdiga lösningar, men hjälp till var och en att finna sina egna.
 • Individcentrerat - du står i centrum, inte någon ideologi eller religion.
 • Lyssnande utan att döma.
 • Möjlighet att tala till punkt, ingen får avbryta dig när ordet är ditt.

Genom att förstå sig själv lär man sig att förstå andra. Genom att acceptera sig
själv och sin situation, kan man acceptera andra i deras situation.

För att uppnå det vi vill ge krävs:

 • Tystnadsplikt - vad som sägs i rummet stannar där.
 • Sinnesro - att vi inte i någon form är drogpåverkade.
 • Känslor - alla känslor är välkomna, men inte alla uttryck för dem.
  Våld mot personer och inventarier är förbjudet!
 • Respekt för varandra - om man vill ge råd eller kommentarer gör man det
  efter samlingen, men frågar först personen i fråga om han vill ta emot det.
  Denna regel gäller även vid kramar och beröring.
 • Vi talar utifrån oss själva - inte om andra.
 • Ärlighet.

Conny

Mansgruppen leds av

Conny Brandell.

Välkommen!