Välkommen till sjukhuskyrkan på PK Östra Sjukhuset


pk


Kyrka och samtalsrum
finner Du
vid D3, intill avd 363 i PK-huset.

Kyrkan är öppen dagtid.

Tisdag, torsdag och fredag:
Ljuständning & bön kl 14

Onsdag: Mässa kl 14

På PK-Östra Sjukhuset kan du träffa:
Birgitta Fält, psykolog, tfn 0707-80 77 02
Anne Liisasdotter, präst, tfn 0702-17 38 10
Conny Brandell, präst, tfn 0706-35 07 45

pk

Sjukhuskyrkan Östra Sjukhuset