Samtal om livet

- Det är mycket man funderar på...

Vill Du fundera tillsammans är Du välkommen till en öppen livsåskådningsgrupp.

Vi träffas torsdagar kl 13.15-15.00

Temat anslås på anslagstavlan inför varje tillfälle och Du kan själv komma med
förslag på tema.

Obs! Ingen avgift. Ingen anmälan.

Conny

Samtalsledare är

Conny Brandell

Välkommen!