Annan religion

Vi som arbetar här i Sjukhuskyrkan har våra rötter i den kristna tron.
Vi samarbetar utifrån olika kristna samfund och representerar alltså de
kristna kyrkorna i vårt land.

På sjukhus, liksom samhället i övrigt, finns människor som tilhör annan religion
eller trossamfund. Vi kan hjälpa till att ta kontakt med representant för någon
av dessa om patient, närstående eller personal så önskar.

Vi har aktuella och utförliga listor över de flesta religioner och trossamfund
i Göteborgsområdet.  Om patient, närstående eller personal önskar sådan
kontakt, hjälper vi gärna till med det.

religioner Utsmyckning i entrétrappan

Länkar:
Trossamfund Kyrkor och andra trossamfund i Göteborg

Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet (Fonus)