Vad är sjukhuskyrkan?

 
Sjukhuskyrkan är kyrkornas gemensamma arbete på sjukhus över
hela landet. Människor kan behöva hjälp med sitt inre liv när man
drabbas av sjukdom. Livets frågor och bekymmer kan då kännas
mycket stora och blir angelägna att få samtala om.

Vi tror att kyrkans Herre Jesus sänder oss att i ord och handling vara
människor till hjälp, till kroppen likaväl som till själen. Vårt uppdrag på
sjukhus är att ge existentiell och andlig vård på kristen grund. 
“Också själen måste få sitt”, som en patient uttryckte det.

Kyrkan på sjukhus har en lång historia. Många sjukhus har vuxit fram
ur de kristnas omsorg för de sjuka. Inte minst socialvård och fattigvård
har sitt ursprung i de kristna klostren.
Idag drivs de flesta sjukhus i samhällets egen regi.
Kyrkornas arbete på sjukhus är inriktat på själavårdssamtal, stöd i olika
typer av kris samt att ha ett inbjudande och regelbundet andaktsliv.
Allt detta är tillgängligt för patienter, deras närstående samt för
sjukhusets personal och studenter. Vi har cirka 6000 samtal varje år. 

I sjukhuskyrkan här på Sahlgrenska arbetar 11 personer som kommer
från olika kristna samfund. Två av oss arbetar i den öppna psykiatrin.
Vi har olika yrkeskompetenser och alla har en lång erfarenhet av
själavård. 

logga

Sjukhuskyrkans symbol:
En spirande blomma,
en avhuggen gren,
ett kors.
Sjukhuskyrkans symbol visar på tron, hoppet och Guds kärlek till varje enskild människa.
Ur det sönderbrutna
kan något nytt växa.