Föreläsningar

Några exempel på de ämnesområden vi föreläser om:
Det svåra samtalet, Möten och bemötanden i vården,
Etiska frågor, Livets slut, Suicid, Livsfrågor inom psykiatrin
samt ämnen som rör kristen tro eller annan religion.

Välkommen att kontakta oss

Glaskonst Glaskonst i andaktsrummet, Bruna stråket 5