Välkommen till sjukhuskyrkan i psykiatrin

Sjukhuskyrkan i psykiatrin har kunskap om hur psykisk sjukdom och ohälsa påverkar livet,
både hos den som drabbas och för de närstående.

All sjukdom väcker frågor. Så även psykisk sjukdom. Varför? Hur skall det gå?
Kommer jag att orka? Vad kan hjälpa?
PS-Sahlgrenska
På PS-Sahlgrenska kan du träffa:
Rebecca Collin, tfn 0703-016499
eller 031-342 12 86
 

Sjukhuskyrkan i Psykiatrin
finner du också här:

Vi vänder oss också till personal inom

  • psykiatrins vårdformer
  • kommunens stödfunktioner
  • kyrkor och samfund
  • frivilligorganisationer

För att möta de olika behoven arbetar vi med

  • utbildning i olika former
  • kollegial handledning
  • nätverksarbete
  • samtal

I samarbetet med vårdpersonal vill vi belysa livsfrågornas plats och uttrycksformer när man
drabbas av psykisk ohälsa.


Till kyrkans anställda vill vi dela med oss av kunskap om olika former av psykisk ohälsa.
Frågor vi ofta får handlar om bemötande, gränssättning och tydlighet. Hur tillvaratar vi de
erfarenheter och lärdomar människor gjort under sitt liv?


I vårt nätverk för kyrka-psykiatri ingår personliga ombud, öppenvård,
Kyrkans Jourtjänst, brukarorganisationer, frivilligorganisationer och församlingar.

Du som är personal kan kontakta oss både utifrån din egen livssituation och utifrån yrkesrollen.