Sjukhuskyrkan vill vara ett viktigt
inslag i vården av hela människan.

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig
för själavård åt patienter och
deras närstående, personal
och vårdstuderande.

Det sker i samtal med enskilda
och i grupp, stöd i kris, utbildning
och ett regelbundet andaktsliv.

Sjukhuskyrkan vill vara en resurs
i vården och vi har stor erfarenhet
av möten med människor i utsatta situationer.

 

Stormen
Ikonbilden i kyrkan