För dig som är vårdpersonal

Enskilda samtal
Vårdpersonal har mycket kunskap och ger stor omsorg åt sina patienter.
Att arbeta i ett människovårdande yrke är dock inte friktionsfritt.  Mycket kan hända i
känslor och tankar, minnen och relationer. Sjukhuskyrkan finns till för dig.
Om du önskar kan du få samtal med någon av oss. Vi möter ibland tanken att samtal i Sjukhuskyrkan
bara måste handla om religion.
Vi som själavårdare har våra rötter i den kristna tron, du måste inte ha det.
Du får i samtalet ta upp det du önskar tala om. För att din omsorg och empati skall kunna
bestå i många år, behöver också du få stöd. Vi hälsar dig välkommen att kontakta oss för
individuella samtal.

Avlastningssamtal
När svåra händelser sker på sjukhuset påverkar det våra känslor starkt. Så ska det vara,
men det är också nödvändigt att bearbeta vad det gör med oss. Då kan avlastningssamtal
i grupp vara ett användbart instrument. Vi kan vara samtalsledare i en sådan grupp. Man
kan träffas en eller flera gånger. Kontakta oss, så kan vi tillsammans lägga upp det på
lämpligt sätt.

Andaktsrum
Andaktsrummen är till för dig som personal, liksom för patienter och besökande på sjukhuset.
De står öppna större delen av dygnet.

Föreläsning
Önskar ni någon föreläsning av oss – kontakta oss gärna.  Här är några av de ämnen vi
föreläst om: Det svåra samtalet, Möten och bemötande i vården, Etiska frågor, Livets slut
och frågor som rör kristen tro eller andra religioner, Suicid, Livsfrågor inom psykiatrin.

Annan religion

Om personal, patienter eller närstående önskar kontakt med representant för annan religion
eller annat kristet samfund, hjälper vi gärna till att förmedla kontakt.

Beredskap
Utöver ordinarie tjänstgöring på dagtid är vi nåbara genom vår beredskap, vilken vi har året om,
på vardagar kl 17-08 samt alla helger dag och natt.

Vem betalar?
De kristna församlingarna i Göteborg finansierar Sjukhuskyrkans arbete.
Därför är enskilda samtal och alla övriga insatser helt utan kostnad för er.